Hỗ Trợ Khách Hàng : Skype FaceBook 0932.990.718
 
Honey Color - Contact Lens
Tìm kiếm
hướng dẫn mua hàng Hướng dẫn mang kính áp tròng Giao nhận hàng
 • Kính áp tròng Ciba Vision O2 Optix - USA

  Mã: CV001
  ₫ 230,000
 • Kính áp tròng trong suốt Cosmo - LensMam

  Mã: KM004
  ₫ 200,000
 • Kính áp tròng MediClear - Không màu trong suốt

  Mã: MC010
  ₫ 160,000
 • Kính cận áp tròng Sauflon UV 55

  Mã: S001
  ₫ 200,000
 • Kính áp tròng Seed 1 tháng - Monthly Fine UV

  Mã: S002
  ₫ 160,000
 • Kính áp tròng Freshkon 58 UV - Loại 1 tháng

  Mã: F1T
  ₫ 150,000
 • Lens mắt 1 ngày màu Seed - Base Make

  Mã: S1N1
  ₫ 70,000
 • Kính giãn tròng 1 ngày màu Seed - Rich Make

  Mã: S1N3
  ₫ 70,000
 • Kính áp tròng 1 ngày màu Seed - Natural Make

  Mã: S1N2
  ₫ 70,000
 • FreshKon Alluring - Winsome Brown - 1 ngày

  Mã: FKA008
  ₫ 80,000
 • FreshKon Alluring - Mystical Black (1 ngày)

  Mã: FKA007
  ₫ 80,000
 • FreshKon Alluring - Mesmeric Black - Lens 1 ngày

  Mã: FKA006
  ₫ 80,000
 • FreshKon Colors Fusion - Shimmering Grey

  Mã: FCL006
  ₫ 270,000
 • FreshKon Colors Fusion - Baby Aqua

  Mã: FCL007
  ₫ 270,000
 • FreshKon Colors Fusion - Cool Green

  Mã: FCL008
  ₫ 270,000
 • FreshKon Colors Fusion - Blooming Pink

  Mã: FCL001
  ₫ 270,000
 • FreshKon Colors Fusion - Brilliant Brown

  Mã: FCL004
  ₫ 270,000
 • FreshKon Colors Fusion - Misty Grey

  Mã: FCL011
  ₫ 270,000
 • Kính giãn tròng Candy Chic - V Check Choco Brown (Circle)

  Mã: CC080
  ₫ 220,000
 • Lens mắt Candy Chic - My honey Blue (4 tone)

  Mã: CC076
  ₫ 220,000
 • Kính giãn tròng Candy Chic - Line Gray (2 tone)

  Mã: CC084
  ₫ 220,000
 • Circle lens Candy Chic - Line Blue (2 tone)

  Mã: CC083
  ₫ 220,000
 • Contact lens Candy Chic - Line Violet (2 tone)

  Mã: CC082
  ₫ 220,000
 • Lens mắt Candy Chic - Line Brown (2 tone)

  Mã: CC081
  ₫ 220,000
 • Lens mắt Angel Eyes - Crystal Light Blue

  Mã: AE007
  ₫ 220,000
 • Kính áp tròng Hàn Quốc - Angel Eyes Crystal Dark Brown

  Mã: AE006
  ₫ 220,000
 • Kính giãn tròng Angel Eyes - Super Barbie Gray

  Mã: AE017
  ₫ 220,000
 • Kính giãn tròng Angel Eyes - Super Barbie Violet

  Mã: AE019
  ₫ 220,000
 • Kính giãn tròng Angel Eyes - Sexy Black

  Mã: AE004
  ₫ 220,000
 • Kính giãn tròng Angel Eyes - Light Gray

  Mã: AE001
  ₫ 220,000
 • Kính giãn tròng màu đen có độ Galaxy - G1 004 Black

  Mã: GL0051
  ₫ 220,000
 • Kính giãn tròng màu nâu có độ Galaxy - G1 004 Choco

  Mã: GL0052
  ₫ 220,000
 • Kính giãn tròng Galaxy có độ - G2 009 Gray

  Mã: GL0045
  ₫ 220,000
 • Lens mắt có độ Galaxy - G2 009 Blue

  Mã: GL0043
  ₫ 220,000
 • Lens mắt có độ Galaxy - G2 011 Violet

  Mã: GL009
  ₫ 220,000
 • Kính giãn tròng có độ Galaxy - G2 011 Gray

  Mã: GL010
  ₫ 220,000
 • Kính áp tròng Hera không độ - CQB Gray

  Mã: HE007
  ₫ 220,000
 • kính giãn tròng Hera có độ - 66C Black

  Mã: HR0093
  ₫ 220,000
 • Kính giãn tròng Hera không độ - CRD Blue

  Mã: HR0040
  ₫ 220,000
 • Kính áp tròng màu kim cương đen Hera không độ - CBD Gray

  Mã: HR0061
  ₫ 220,000
 • Kính áp tròng Hera không độ - 75B Choco

  Mã: 220000
  ₫ 220,000
 • Kính giãn tròng Feel lens cao cấp - 77D Titan

  Mã: HR0058
  ₫ 220,000
 • FreshKon Alluring - Winsome Brown - 1 ngày

  Mã: FKA008
  ₫ 80,000
 • FreshKon Alluring - Mystical Black (1 ngày)

  Mã: FKA007
  ₫ 80,000
 • Kính giãn tròng freshkon alluring - mesmeric black - 3 tháng

  Mã: FKA002
  ₫ 280,000
 • FreshKon Alluring - Winsome Brown - 3 tháng

  Mã: FKA004
  ₫ 280,000
 • Freshkon alluring - magnetic grey - 3 tháng

  Mã: FKA001
  ₫ 280,000
 • FreshKon Alluring - Mystical Black (3 tháng)

  Mã: FKA003
  ₫ 280,000
 • Nước ngâm kính áp tròng - Freshkon 360ml

  Mã: NN010
  ₫ 160,000
 • Nước ngâm lens Frenz Pro B5 150ml

  Mã: NN003
  ₫ 60,000
 • Dung dịch ngâm kính áp tròng - Dream Eye 150ml

  Mã: NN002
  ₫ 60,000
 • Nước nhỏ mắt FreshVue 20ml

  Mã: NM002
  ₫ 100,000
 • Nước nhỏ mắt Dream Eye 13ml

  Mã: NM002
  ₫ 60,000
 • Nước nhỏ mắt Renu 8ml

  Mã: NM004
  ₫ 90,000

Honey Color - Contact Lens Cao Cấp